Trung tâm Ngoại ngữ VES

 

Trung tâm Ngoại ngữ VES được thành lập  và bắt đầu triển khai hoạt động từ năm 2019.

 

1. Mục tiêu, chức năng và nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ

 

a. Mục tiêu

 

Xây dựng Trung tâm Ngoại ngữ trở thành đơn vị tổ chức, quản lý công tác đào tạo ngoại ngữ ngoài chương trình chính khóa cho học sinh, sinh viên, trẻ từ 3 tuổi, người đi làm và có khả năng tổ chức thi, cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ quốc tế.

 

b. Chức năng

 

Trung tâm Ngoại ngữ có chức năng xây dựng, tổ chức và quản lý các chương trình đào tạo ngoại ngữ, tổ chức thi cấp chứng chỉ công nhận nội bộ và chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế.

 

c. Nhiệm vụ của Trung tâm ngoại ngữ

 

  • Cung cấp các khóa đào tạo ngoại ngữ cho mọi đối tượng có yêu cầu từ 3 tuổi trở lên;
  • Tổ chức và triển khai các hoạt động ngoại khóa và các hoạt động bổ trợ cho việc đào tạo ngoại ngữ: câu lạc bộ, các hội thảo và các khóa đào tạo ngắn hạn khác;
  • Cấp chứng chỉ cho các sinh viên đạt đầu ra và đầu vào;
  • Phối hợp với các tổ chức khảo thí quốc tế tổ chức các kỳ thi lấy chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với vai trò đơn vị cung cấp địa điểm thi (test site).

 

2. Cơ sở vật chất

 

a. Địa điểm tuyển sinh

 

Văn phòng trung tâm chính thức được đưa vào hoạt động từ tháng 3 năm 2019.

b. Phòng học và trang thiết bị

 

Trung tâm đáp ứng khá đầy đủ yêu cầu về lớp học, thiết bị hỗ trợ cho việc dạy, học và thực hành Ngoại ngữ